Cysterskie i książęce Rudy, jak zwykło się nazywać tę miejscowość w środku lasów pomiędzy Gliwicami, Rybnikiem a Raciborzem, przyciąga dziś wielu turystów zafascynowanych historią i niezwykłościami przyrody. Kościół - sanktuarium maryjne, stare opactwo a później książęca siedziba, kolejka wąskotorowa, uroczysko Buk, leśna ścieżka rowerowa, leśniczówka Krasiejów z pobliskimi siedliskami bobrów czy wreszcie owiany mroczną legendą Wildek - to tylko najważniejsze miejsca, które trzeba zobaczyć. Przewodnik ten ma ułatwić zaplanowanie zwiedzania lasów rudzkich. Dostarcza nie tylko informacje turystyczne, ale i podstawowe wiadomości historyczne o opisywanych miejscach, dzięki czemu może być swoistym kompendium wiedzy o Rudach i okolicach. Dołączone mapy z pewnością okażą się niezbędne podczas wędrówek. Jedna, przedwojenna, pokazuje wiele obiektów, które dziś już nie istnieją. Druga, wykonana specjalnie na potrzeby wydawnictwa, pokazuje stan aktualny. Zaznaczono na niej wszystkie najciekawsze obiekty, w tym otwartą w 2003 r. ścieżkę rowerową oraz bobrze żeremie. Góra Wiktorii upamiętnia wizytę w dobrach księcia raciborskiego księżnej Wiktorii, mającej wówczas 26 lat, późniejszej cesarzowej Niemiec. Księżna Wiktoria przyjechała do Rud 19 października 1866 roku, była pogrążona w smutku po śmierci syna. Na górze w miejscu gdzie przyszła cesarzowa posadziła lipę znajduje się kamień z inskrypcją.
Ruda Raciborska i jej atrakcje
Rudy ul. Brzozowa 37 tel. (+48) 32 456 40 38 kom. (+48)519 077 098