kudowa-info.pl

Nasza dewiza:

„Po siedemdziesiątce zaczyna się starość młodych,

a po osiemdziesiątce młodość starych ...” Dom     Seniora     BUK     to     placówka     całodobowej     opieki     dla     osób niepełnosprawnych,   przewlekle   chorych   lub   osób   w   podeszłym   wieku.   Dom   Seniora położony    jest    z    dala    od    ruchu    ulicznego,    w    małej    pełnej    zieleni    i    zacisznej miejscowości   Rudy   w   powiecie   raciborskim,   20   kilometrów   od   Gliwic   i   Raciborza,   10 od Rybnika i wyjazdu na autostradę A4.  Dom   powstał   z   myślą   o   ludziach   starszych,   którzy   potrzebują   pomocy   w   życiu codziennym,   mają   dość   samotności   i   potrzebują   kontaktu   z   innymi   ludźmi.   Mimo upływającego   czasu   chcą   czuć   się   szczęśliwi   i   potrzebni.   Wszystkich,   którzy   chcą   tak spędzić       jesień       życia       w       ciepłej       rodzinnej       atmosferze         ZAPRASZAMY do zamieszkania w naszym Domy.

Nasz Dom Opieki oferuje:

1

.

profesjonalną   

jakość   

usług   

bytowych   

-   

(pobyty   

stałe   

i

czasowe)  

-  

35  

miejsc  

mieszkalnych,  

w  

tym  

pokoje  

dwu  

i  

trzy

osobowe  

nowocześnie  

wyposażone  

w  

łóżka,  

krzesła,  

stolik,

szafki  

nocne  

  

  

każdy  

pokój  

mieszkalny  

posiada  

pełen  

węzeł

sanitarny  

oraz  

przyłącza  

RTV.  

  

Do  

dyspozycji  

mieszkańcy

mają   

również   

   

przestronną   

salę   

jadalni,   

kaplicę,   

salę

rehabilitacyjną oraz terapeutyczną.

2

.

całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu,

3

.

opiekę lekarza medycyny rodzinnej oraz lekarzy specjalistów wg potrzeb,

4

.

pełne wyżywienie – w formie 3 głównych posiłków wraz z II  śniadaniem,

5

.

zabiegi rehabilitacyjne (zlecone przez lekarza) oraz terapię zajęciową,

6

.

wizyty duszpasterskie,

7

.

pranie i prasowanie odzieży,

8

.

pomoc w zaopatrzeniu w lekarstwa,odzież, obuwie, środki higieniczne,

9

.

imprezy towarzyskie i zajęcia kulturalno – oświatowe,

1

0

.

organizacje świąt i uroczystości okazjonalnych tj.: urodzin, imienin itp.

1

1

.

wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

Wiele malowniczych zakątków, ciekawe, pozbawione barier architektonicznych usytuowanie Domu  oraz czyste powietrze pozwala w ciszy i spokoju obcować z pięknem przyrody. Krajobraz i klimat sprawiają, że nasi mieszkańcy czują się u nas doskonale. Wytrwale realizujemy swoje cele zgodnie z maksymą Platona: „nie wolno leczyć oczu bez głowy, głowy bez ciała, ciała bez duszy” SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

Jak dostać się do Domu Seniora „BUK” w RUDACH?

1

.

Osoba potrzebująca pomocy, członek rodziny lub opiekun powinien zgłosić sytuację do Domu Seniora „BUK”.

2

.

Zainteresowani   

powinni   

pozyskać   

zaświadczenie   

od   

lekarza   

o   

stanie   

zdrowia   

Osoby,   

która   

stara   

się   

o

zamieszkanie w Domu Seniora.

3

.

Po ustaleniu daty przyjęcia Osoby należy zgłosić się do Domu Seniora „BUK” z następującymi dokumentami:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy, karta ubezpieczenia NFZ, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dana osoba posiada, kartę zaopatrzenia w środki pomocnicze - NFZ zaświadczenie o stanie zdrowia lub wypis z placówki medycznej, lista leków przyjmowanych przez Mieszkańca, wykaz osób sprawujących opiekę faktyczną (przedstawicieli ustawowych Mieszkańca), Informacje dodatkowe dotyczące Mieszkańca. Aktualne   wyniki   badań:   Ob.,   morfologia,   poziom   cukru,   badanie   ogólne   moczu,   Rtg   klatki   piersiowej   (wykonany w ciągu ostatniego roku). UWAGA!   Pamiętajmy,   do   Domów   Seniora   są   bardzo   długie   kolejki.   Jeśli   nie   jesteśmy   pewni   swojego   stanu zdrowia   lepiej   zgłosić   się   wcześniej   niż   czekać   w   kolejce   kilka   lat.   Jeśli   nadejdzie   nasza   kolej,   a   my   nie będziemy jeszcze chcieli skorzystać z DS zawsze możemy ustąpić miejsca osobie będącej w kolejce za nami, nie oznacza to wykreślenia z listy osób oczekujących. Kontakt z pracownikami Domu Seniora „BUK” w Rudach: ul. Brzozowa 37, 47-430 Rudy   tel. 32 456 40 38,  519 077 098

Witamy na naszej stronie internetowej Domu Seniora BUK

Rudy ul. Brzozowa 37 tel. (+48) 32 456 40 38 kom. (+48)519 077 098
PRZYJMUJEMY ZAPISY !!!
 PRZYJMUJEMY ZAPISY !!!
Kliknij aby powiększyć
Eefkt-Studio Kudowa-Zdrój